V živote človeka nastávajú chvíle, ktoré nechceme častokrát otvárať vo svojich mysliach ale v prevažnej miere sa slušní a poctiví ľudia snažia o to, aby im priniesla životná púť plnú priehršť krásnych spomienok.

Na návrh výboru Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Seredi bolo občanovi nášho mesta udelené čestné členstvo Slovenského rybárskeho zväzu, ktoré mu bolo odovzdané v prítomnosti tajomníka Rady SRZ v Žiline Ing. Ľuboša Javora, v priestoroch Rybárskeho domu v Seredi. Krásna a nezabudnuteľná chvíľa, ktorú si tento poctený človek bude otvárať častokrát. A právom.

Vladimír Beno, o ňom je reč. Prešedivelý 72-ročný, rodený Sereďan, večne usmiaty, elegantný a vždy upravený dôchodca, otec troch detí a starý otec štyroch vnúčat sa stal rybárom v roku 1981. Ako sám rozpráva, učaroval mu lov kaprov a šťúk na vinohradských bagroviskách, častokrát viedli jeho cesty do delty Dunaja, kde sa to týmito rybami hemžilo. Svoj rybársky kredit doplnil v roku 1994, kedy bol prvýkrát zvolený do výboru mestskej organizácie a odvtedy je tam dodnes. Na začiatku svojej funkcionárskej cesty pracoval vo výbore ako pomocný hospodár pre vodné plochy Čepeň a staré bane. V roku 1997 bol menovaný za hlavného hospodára mestskej organizácie SRZ v Seredi a túto prácu poctivo a s patričnou vervou vykonáva dodnes. S dojatím spomína na úspešné roky, kedy dochovával veľké množstvo plôdika kapra rybničného i ostatných sladkovodných rýb, patriacich do pásma pleskáča povodia Váhu. Naopak, smutný výraz prejavil nad skutočnosťou, že posledné dva roky neboli úspešné, čo ho náramne mrzí, pretože rybársky hospodár takéto stavy ťažko znáša a bremeno núspechu berie často sám na seba.

Ak otočíme debatu na zarybnenie a množstvo úlovkov sereďskými rybármi, tam je už zasa doma, pery vyčaria dobrácky úsmev rybárskeho matadora, ktorý jedným dychom vykladá o dlhoročnom najväčšom zarybnení našich vôd v prepočte na stav členskej základne a to aj vrátane detí, v porovnaní s okolitými mestskými organizáciami, či už v Galante, Trnave, Hlohovci a pod. No a taktiež adekvátne sa pýši štatistickými výkazmi o množstve ulovených rýb, domovom ktorých sú lužné vody majestátneho Váhu a jeho okolitých bagrovísk a ramien a ktoré majú hlavného hospodára v jeho persóne.

Želáme mu, aby práca hlavného hospodára v prostredí sereďských rybárov mu naplnilo srdce radosťou, naďalej prinášala šťastie, osobnú pohodu, aby sa mu spoločne s tímom pomocných hospodárov podarilo dochovať v chovných rybníkoch veľké množstvo plôdika tak, aby sme mohli tráviť voľné chvíle obľúbeným rybolovom s bonusom primeraných úlovkov. Ako čestnému členovi sereďskej organizácie rybárov a čestnému členovi Slovenského rybárskeho zväzu v celorepublikovej pôsobnosti, Ti gratulujeme k získaním oceneniam a najkrajšiemu darčeku k tomu, že ako jediný Sereďan si dostal zvláštne povolenie Rady SRZ v Žiline na rybolov vo všetkých vodách a revíroch Slovenskej republiky. Bravo a Petrov zdar, Vladimír náš „gosudar“, pripíjame na Tvoje zdravie a rybárske úspechy Tvojim obľúbeným nápojom a to kvalitným vínkom, ktoré patrí neodmysliteľne k Tvojmu životnému štýlu.