Ing. Miloš Mičáni

Home/Ing. Miloš Mičáni

About Ing. Miloš Mičáni

This author has not yet filled in any details.
So far Ing. Miloš Mičáni has created 71 blog entries.

marec 2019

Súdne rozhodnutie vo veci OR Dolnostredské

Od |2019-03-08T06:47:45+02:008. marca, 2019|2019|

Predseda MsO SRZ v Seredi Ing. Dušan Alina podal výklad súdneho rozhodnutia vo veci OR Dolnostredské. Dňa 07.03.2019 Krajský súd v Bratislave vyhlásil rozsudok, ktorým zrušil rozhodnutia MŽP SR, ktorými MŽP SR odňalo OR Dolnostredské Slovenskému rybárskemu zväzu a pridelilo ho obci Dolná Streda do podnikania v osobitnom režime. Tieto rozhodnutia MŽP SR boli podľa [...]

Súdne rozhodnutie – OR Dolnostredské

Od |2019-03-08T06:42:13+02:008. marca, 2019|Nezaradené|

Predseda MsO SRZ v Seredi Ing. Dušan Alina podal výklad rozhodnutia v súdnom pojednávaní s obcou Dolná Streda ohľadom rybárskeho revíru OR Dolnostredské. Dňa 07.03.2019 Krajský súd v Bratislave vyhlásil rozsudok, ktorým zrušil rozhodnutia MŽP SR, ktorými MŽP SR odňalo OR Dolnostredské Slovenskému rybárskemu zväzu a pridelilo ho obci Dolná Streda do podnikania v osobitnom [...]

február 2019

Pravidlá rybolovu podľa novej legislatívy 2019

Od |2020-07-22T17:45:49+02:0028. februára, 2019|2019|

§ 13, odst. 5, písm. a. – vodný tok 2-4380-1-1 Váh č. 3 MsO Sereď Čiastkové povodie Váhu od cestného mosta v obci Váhovce po kanál Dudváh pri obci Siladice. Tri ostrovy nad diaľničným mostom pri obci Váhovce sú vyhlásené za prírodnú rezerváciu – vstup zakázaný. Lovná miera: lieň 40 cm, amur 70 cm. Lov [...]

Členská schôdza MsO SRZ konaná dňa 16.02.2019

Od |2019-03-06T22:40:55+02:0021. februára, 2019|2019|

Rybársky rok 2019 začal nádielkou snehu nielen v hornatých a kopcovitých krajoch ale biela perina sa udržala i v našich končinách. Neskoršie sa začali teploty vzduch pohybovať značne nad nulou a tak sme trošku tŕpli, či nebude prudké otepľovanie spôsobovať nadmerné rozpúšťanie snehovej pokrývky a tým aj zvýšenie hladiny potokov a riek vlievajúcich sa do [...]

december 2018

Stavebné úpravy na Rybárskom dome

Od |2019-02-24T19:51:53+02:0020. decembra, 2018|2018|

Ešte na konci leta a začiatkom jesene sa výbor organizácie rozhodol a schválil rekonštrukciu bývalej liahne na miestnosť, slúžiacu na spracovanie rýb pre potreby občerstvenia na rybárskych akciách organizovaných MsO SRZ v Seredi ako sú preteky, rôzne posedenia, schôdze alebo iné významné akcie. V neposlednej rade sa bude využívať pri vianočnom predaji rýb na čistenie [...]

Ľuboš Javor opätovne zvolený do vysokej funkcie

Od |2019-02-24T19:42:29+02:0016. decembra, 2018|2018|

Vážené členky a členovia Slovenského rybárskeho zväzu, štatutárni zástupcovia MsO a MO, účastníci rokovania XII. Snemu SRZ Hlavnou úlohou delegátov bolo vyhodnotiť činnosť Rady a vedenia za uplynulé obdobie a úloh daných predošlým snemom, prerokovať a schváliť nové „Stanovy“ SRZ.  Rokovanie bolo ukončené 25. novembra 2018 voľbami do orgánov SRZ, Rady, Kontrolnej komisie, voľbou tajomníka a prezidenta zväzu, a napokon schválením úloh [...]

november 2018

Fotogaléria a sumár jesenného zarybnenia 2018

Od |2018-12-16T16:49:38+02:0016. novembra, 2018|2018|

revír druh váha Nová voda „U“ K3 1800 kg Nová voda „U“ K2 800 kg Rameno Horný Čepeň K3 2500 kg Rameno Horný Čepeň K2 500 kg Báb K3 3000 kg Báb K2 1000 kg Dolná Streda K3 1000 kg Dolná Streda K2 1000 kg Koleno K3 500 kg Koleno K2 500 kg Bagroviská Čepeň [...]

Do večných rybárskych lovíšť odišiel pán Ján Beno

Od |2018-12-16T16:33:12+02:009. novembra, 2018|2018|

Komunitu rybárov v jednej z najúspešnejších rybárskych organizácií na Slovensku, v Seredi, zastihla v týchto jesenných dňoch zvesť, zahalená do smútku. Do večných lovíšť majestátneho dolného toku Váhu a jeho okolitých ramien odišiel rybár, ktorý sa svojimi činmi hlboko vryl do pamäti každého vyznávača tejto krásnej športovej záľuby v našom meste i v širokom okolí. [...]

september 2018

Ćlovek zmyslov zbavený

Od |2018-12-16T16:51:14+02:0016. septembra, 2018|2018|

Ľudoví Penzeš - prevzaté z facebooku. Momentálne som strávil pár dní na zväzovej vode SRZ MsO Sereď na túto vodu som zavítal túto sezónu druhý krát.Prvý krát keď som prišiel stretol som sa tu jedným členom rybárskej stráže a prehodili sme par slov a vraví mi že niekto tu značí kapre tým že im zastrihuje [...]

júl 2018

Detský rybársky tábor 2018

Od |2018-12-16T09:27:21+02:0022. júla, 2018|2018|

Tradične počas letných prázdnin organizuje Feeder Team Sereď Detský rybársky tábor pod záštitou SRZ MsO Sereď. V termíne 19.- 22. júla 2018 sa uskutočnil siedmy ročník, ktorý sa konal na rybárskom revíre miestnej organizácie Rameno Horný Čepeň. Tábor organizujeme pre deti ktoré v priebehu školského roku navštevujú detský rybársky krúžok pri miestnej organizácii. Teší nás [...]

jún 2018

OR Dolnostredské – schválenie odkladného účinku

Od |2018-12-16T16:18:35+02:0019. júna, 2018|2018|

Vážení rybári – členovia SRZ MsO Sereď, vo vzťahu k OR Dolnostredské Vám s radosťou oznamujeme, že Krajský súd v Bratislave schválil odkladný účinok našej správnej žaloby. To znamená, že súd pozastavil účinky Rozhodnutí MŽP SR, ktorým OR Dolnostredské ministerstvo odobralo SRZ, vyradilo z rybárskych revírov a pridelilo Obci Dolná Streda. Takže minimálne do rozhodnutia [...]

máj 2018

Veľké rybárske preteky na ramene Horný Čepeň, konané dňa 12.5.2018

Od |2018-12-16T09:25:34+02:0012. mája, 2018|2018|

VYHODNOTENIE PRETEKOV Umiestnenie Meno a priezvisko Úlovok 1. Lukáš Takáč kapor o váhe 15,025 kg 2. Ivan Mizera kapor o váhe 13,750 kg 3. Mário Halasi kapor o váhe 12,400 kg 4. Ľubomír Ottahel kapor o váhe 12,050 kg 5. Milan Kukla kapor o váhe 11,950 kg 6. Teofil Adámik kapor o váhe 11,925 kg [...]

Detské preteky na bagrovisku Šintava, konané dňa 6.5.2017

Od |2018-12-16T09:25:42+02:006. mája, 2018|2018|

Poradie výhercov: Andrej Lörinc, kapor o váhe 13,55 kg Patrik Endres, kapor o váhe 11,825 kg Kristian Lörinc, kapor o váhe 10,625 kg Timotej Urbánek, kapor o váhe 10,575 kg Marek Mitas, kapor o váhe 9,95 kg Matúš Slezák, kapor o váhe 8,00 kg Patrik Bartek, kapor o váhe 6,025 kg Mário Manura, kapor o [...]

Preteky na bagrovisku Šintava, konané dňa 5.5.2018

Od |2018-12-16T16:09:01+02:005. mája, 2018|2018|

Poradie výhercov: Marek Majdlen – kapor o váhe 19,325 kg Miroslav Horák – kapor o váhe 11,40 kg Marek Pikna – kapor o váhe 11,40 kg Marián Szugyén – kapor o váhe 11,25 kg Martin Šudy – kapor o váhe 10,80 kg Fotogaléria:

apríl 2018

marec 2018

Aktualita ohľadom OR Dolnostredské

Od |2018-12-16T12:50:13+02:0015. marca, 2018|2018|

Vážení členovia SRZ MsO Sereď, Rozhodnutím ministra životného prostredia datovaného 15.3.2018 bol zamietnutý náš rozklad a rozklad SRZ a OR Dolnostredské bolo vyradené z rybárskych revírov, bolo SRZ odobraté a bolo pridelené Obci Dolná Streda na účely podnikania v osobitnom režime (ďalej len „Rozhodnutie“). Keďže toto Rozhodnutie považujeme za nezákonné, napadneme ho správnou žalobou na [...]

február 2018

Výročná členská schôdza 2018

Od |2018-12-16T12:27:00+02:0017. februára, 2018|2018|

Výročná členská schôdza Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Seredi sa konala v kinosále Kina Nova v sobotu dňa 17.02.2018. Predseda MsO SRZ Ing. Dušan Alina privítal hostí na čele s primátorom mesta Sereď Ing. Vladimírom Tomčányim, ktorý mal aj krátky príhovor. Medzi pozvanými bol aj delegát Rady SRZ v Žiline PaedDr. Vladimír Čerešnák, tajomník [...]

december 2017

MŽP SR opäť odobralo revír Dolná Streda, SRZ a MsO Sereď podali rozklad

Od |2018-01-12T19:13:12+02:0012. decembra, 2017|2017|

Dňa 27. novembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie MŽP SR č. 8490/2017-4.1 zo dňa 23. novembra 2017, ktorým ministerstvo ako správny orgán odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho práva na ostanej vodnej ploche – rybárskom revíre č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské, vyradil podľa [...]

november 2017

Oslava životného jubilea na Rybárskom dome

Od |2017-11-06T23:14:23+02:005. novembra, 2017|2017|

Tajomník Rady SRZ v Žiline Ing. Ľuboš Javor sa dožil v týchto dňoch krásneho životného jubilea 50.- tich rokov. Pri tejto príležitosti usporiadal milý banket v priestoroch Rybárskeho domu v Seredi, nezabudol na svojich najbližších spolupracovníkov z minulého i súčasného obdobia a tak sme sa v piatok 3.novembra zúčastnili neformálnej, priateľskej hostiny. Šarmantná manželka s [...]

október 2017

Feeder Team Sereď obhájil titul víťaza 1.ligy LRU-feeder 2017

Od |2017-11-02T08:21:57+02:0011. októbra, 2017|2017|

Sereďský Feeder Team výhrou v 4. kole ligy, ktoré sa konalo 30.9-1.10 v Trenčíne na kanáli Váhu  zavŕšil sezónu. V zložení Miloš Galgoci ml., Peter Hašuk, Igor Psota, Ľudovít Scheibenreif, Peter Černák a Miloš Galgóci st. obhájil vlaňajšie prvenstvo v 1.lige. Za týmto mimoriadnym úspechom stojí okrem samotných pretekárov aj mimoriadna tolerancia a podpora manželiek [...]

Majstrovstvá Slovenska v LRU – feeder

Od |2017-10-31T08:22:09+02:004. októbra, 2017|2017|

Podľa plánu športovej činnosti na rok 2017, usporiadal odbor ŠČ SRZ Rada Žilina v spolupráci s MO SRZ v Bytči  v dňoch 16. a 17. septembra 2017 Majstrovstvá SR družstiev/ jednotlivcov v LRU- feeder. Miesto konania pretekov bol vytypovaný Hričovský kanál (Vodná plocha umelého koryta rieky Váh od ústia pravostranného bezmenného potoka za osadou Beňov [...]

september 2017

Minister životného prostredia zrušil rozhodnutie vo veci Rameno Dolná Streda

Od |2017-09-17T09:30:13+02:0017. septembra, 2017|2017|

Dňa 04. septembra 2017 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené rozhodnutie ministra životného prostredia SR, Ing. Lászla Sólymosa, o zrušení rozhodnutia MŽP SR č. 2296/2017-4.1 zo dňa 31. marca 2017, ktorým ministerstvo ako prvostupňový správny orgán odobral podľa § 39 písm. c) zákona o rybárstve Slovenskému rybárskemu zväzu – Rada Žilina výkon rybárskeho [...]