Ešte na konci leta a začiatkom jesene sa výbor organizácie rozhodol a schválil rekonštrukciu bývalej liahne na miestnosť, slúžiacu na spracovanie rýb pre potreby občerstvenia na rybárskych akciách organizovaných MsO SRZ v Seredi ako sú preteky, rôzne posedenia, schôdze alebo iné významné akcie. V neposlednej rade sa bude využívať pri vianočnom predaji rýb na čistenie zakúpeného tovaru pre potreby najširších vrstiev obyvateľstva.