Vodná nádrž Báb – stav brehov

//Vodná nádrž Báb – stav brehov