V dňoch 18. a 28. apríla sa konali na bagrovisku v Šintave potrebné úpravy prístupových komunikácií a okolitých brehov. Prinášame fotografickú dokumentáciu.