Brigádujeme opäť na bagrovisku v Šintave

//Brigádujeme opäť na bagrovisku v Šintave