Poradie výhercov:

  1. Jozef Práznovský – kapor 15,675 kg
  2. Ján Banič – kapor 12,925 kg
  3. Dušan Tóth – kapor 12,55 kg
  4. Marián Valenta – kapor 11,725 kg
  5. Marek Durza – kapor 11,65 kg