Prehľad jarného zarybnenia – 2018

Prvý návoz : 23.3.2018
 1. Nádrž – 1000 kg – 1,3 – 1,7 kg – VN Báb
 2. Nádrž – 1000 kg – 1,3 – 1,7 kg – VN Báb
 3. Nádrž – 1000 kg – 1,3 – 1,7 kg – VN Báb
 4. Nádrž – 1000 kg – 1,3 – 1,7 kg – VN Báb
Druhý návoz :
 1. Nádrž – 1000 kg – 1,3 – 1,7 kg – bagrovisko Šintava
 2. Nádrž – 1000 kg – 1,3 – 1,7 kg – bagrovisko Šintava
 3. Nádrž – 1000 kg – 1,3 – 1,7 kg – bagrovisko Šintava
 4. Nádrž – 1000 kg – 1,3 – 1,7 kg – bagrovisko Šintava
 5. Nádrž – 500 kg – 1,3 – 1,7 kg – bagrovisko Šintava
Tretí návoz :
 1. Nádrž – 1000 kg – 1,3 – 1,7 kg – bagr. “U“
 2. Nádrž – 1000 kg – 1,3 – 1,7 kg – bagr. “U“
 3. Nádrž – 1000 kg – 1,3 – 1,7 kg – rameno Čepeň
 4. Nádrž – 1000 kg – 1,3 – 1,7 kg – rameno Čepeň
 5. Nádrž – 500 kg – 1,3 – 1,7 kg – rameno Čepeň
Štvrtý návoz :
 1. Nádrž – 500 kg – 1,3 – 1,7 kg – bagrovisko Koleno
 2. Nádrž – 500 kg – 1,3 – 1,7 kg – bagroviská Čepeň
 3. Nádrž – 1000 kg – 1,8 – 2,5 kg – rameno Čepeň
 4. Nádrž – 1000 kg – 3,0 – 5,0 kg – rameno Čepeň
Piaty návoz :
 1. Nádrž – 600 kg – 0,20 – 0,30 kg – VN Hlohovník
 2. Nádrž – 500 kg – nad 70 cm – rameno Čepeň
 3. Nádrž – 500 kg – nad 70 cm – rameno Čepeň

Zarybnenie Čepeň

 

 

Zarybnenie Šintava