Vážení rybári – členovia SRZ MsO Sereď,

vo vzťahu k OR Dolnostredské Vám s radosťou oznamujeme, že Krajský súd v Bratislave schválil odkladný účinok našej správnej žaloby. To znamená, že súd pozastavil účinky Rozhodnutí MŽP SR, ktorým OR Dolnostredské ministerstvo odobralo SRZ, vyradilo z rybárskych revírov a pridelilo Obci Dolná Streda. Takže minimálne do rozhodnutia súdu vo veci samej (o ne/zákonnosti predmetných rozhodnutí MŽP SR) ostáva OR Dolnostredské rybárskym revírom prideleným SRZ. Odkladný účinok súd priznal uznesením zo dňa 11.6.2018. Na OR Dolnostredské teda zase môžeme vykonávať rybárske právo.

Všetkým naším členom želáme príjemné a pohodové chytanie rýb aj na OR Dolnostredské (a to za rovnakých podmienok, ako tomu bolo v roku 2018 pred vydaním rozhodnutí MŽP SR z 15.3.2018)!

Lov na OR Dolnostredské bude opäť povolený odo dňa 19.6.2018 4:00.