Tajomník Rady SRZ v Žiline Ing. Ľuboš Javor sa dožil v týchto dňoch krásneho životného jubilea 50.- tich rokov. Pri tejto príležitosti usporiadal milý banket v priestoroch Rybárskeho domu v Seredi, nezabudol na svojich najbližších spolupracovníkov z minulého i súčasného obdobia a tak sme sa v piatok 3.novembra zúčastnili neformálnej, priateľskej hostiny. Šarmantná manželka s dcérkou pripravili kvalitné pohostenie a tak sa „jedlo veľkou lyžicou“. Nechýbali členovia výboru MsO SRZ, kde oslávenec dlhodobo pôsobil v ekonomickej funkcii, prítomní boli aj členovia rybárskej stráže, kontrolnej komisie i hostia z partnerskej šoporňanskej rybárskej organizácie. A pretože som nechýbal ani ja, prinášam fotogalériu z tohto podujatia.

 

Milý priateľ Ľuboš, dovoľ mi ešte raz aj v priestore kroniky MsO v Seredi ešte raz Ti vyjadriť želanie pevného zdravia, úspechov pri love rýb a riadení najväčšej spoločenskej organizácie na Slovensku, mnohých slnečných dní v kruhu svojich najmilších a spokojnosť v pracovnom a osobnom živote.

Petrov zdar !