O necelý týždeň v sobotu sa zišla rybárska elita na bagrovisku v Šintave, ktoré je tiež veľmi obľúbeným lovným revírom mnohých našich rybárov. Počasie bolo nádherné, súťažiaci pretekali do pol pása vyzlečený, čo dokumentujú aj fotografie. Súťaž mala aj tento rok vysokú úroveň. Jednak po stránke organizačnej ale aj športovej. Každý ulovený kapor, ktorý sa umiestnil do piateho súťažného miesta mal väčšiu váhu ako víťazný kapor v revíre Dolná Streda.

Poradie súťažiacich a fotogaléria :

  1. Rastislav Striž – kapor 11,15 kg
  2. Peter Súkenník – kapor 10,825 kg
  3. Ján Banič – kapor 10,37 kg
  4. Dušan Boroš – kapor 9,20 kg
  5. Ladislav Košút – kapor 9,125 kg