Zarybnenie revírov na jeseň začalo už 27.09.2016 a to násadou jalca do Váhu a pokračovalo 6.10.2016 a to násadou kapra, potom pokračovala na druhý deň násada podustvy do Váhu, ďalej bielej ryby a pstruha do bagroviska Šintava, zubáča do Váhu.

Dňa 31.10.2016 bola realizovaná násada kapra K2 do Váhu, 02.11.2016 bol nasadený kapor na rameno v Dolnej Strede a v ten deň bol nasadený výberový kapor na rameno v Hornom Čepeni.

 

PREHĽADNÁ TABUĽKA JESENNÉHO ZARYBNENIA

REVÍR NÁSADA
Čepeňské rameno Kapor K3 (1,3 – 1,7 kg) = 1000 kg
Kapor výber (nad 70 cm) = 500 kg
Kapor K2 (cca 1,0 kg) = 500 kg
Nová voda Kapor K3 (1,3 – 1,7 kg) = 1000 kg
Koleno Kapor K3 (1,3 – 1,7 kg) = 500 kg
Dolná Streda Kapor K3 (1,3 – 1,7 kg) = 5000 kg
Kapor výber (nad 70 cm) = 500 kg
Kapor K2 (cca 1,0 kg) = 500 kg
Bagrovisko Šintava Kapor K3 (1,3 – 1,7 kg) = 1500 kg
Kapor výber (nad 70 cm) = 500 kg
Kapor K2 (cca 1,0 kg) = 500 kg
VN Báb Kapor K3 (1,3 – 1,7 kg) = 3000 kg
Kapor K2 (cca 1,0 kg) = 500 kg

 

+ 1 nádrž Amur – (0,5 kg) = 500 kg (pre všetky vody)

 

Prehľad jesenného zarybnenia na revíri Váh č.3 (2-4380-1-1)

K2 3.000 kg Ø 0,5 kg
Jalec hlavatý 25.000 ks Ø 8-9 cm
Kr 50.000 ks Ø 2,5-3,5 cm
Jalec hlavatý 5.000 ks Ø 6 cm
Podustva severná 10.800 ks Ø 8 cm
Zubáč veľkoústy 3.000 ks Ø 10 cm