V predošlom článku kronikár MsO SRZ v Seredi vyjadril aj názor na dlho pretrvávajúci spor o dolnostredský rybársky revír medzi OZ Dolnostredan a sereďskou organizáciou Slovenského rybárskeho zväzu. Ak by názor kronikára nezdieľal výbor MsO SRZ, včas by ho na túto aktivitu upozornil a vyzval ho na jeho zrušenie alebo korekciu. Kronikár je dobrovoľná funkcia, kronika existuje už dlhé roky, naposledy ju viedol dlhoročný rybársky matador pán Ján Beňo. Dnes je kronika prístupná širokej verejnosti, z dôvodu, že je inštalovaná v elektronickej podobe aj na webovej stránke MsO SRZ v Seredi. Potiaľ toľko.

Ako súkromná osoba bol kronikár pozvaný aj na krátky dialóg starostom obce Dolná Streda pánom Ľubošom Šúrym, pretože pán starosta bol podrobený názorovej kritike a bol mu vytknutý politický dres, v ktorom háji farby OZ Dolnostredan, čoby najvyšší predstaviteľ vyššie menovanej susednej obce. Dialóg bol vecný, zúčastnili sa ho rybári pochádzajúci z obce Dolná Streda a zrejme aj členovia tamojšieho novozriadeného občianskeho združenia. Vrchný konšel naliehavo ale zdvorilo žiadal o niektoré opravy v názorových myšlienkach kronikára sereďských rybárov, jeho stanovisko bolo doručené aj prostredníctvom Slovenskej pošty a tak sa po konštruktívnom rozhovore s najvyšším predstaviteľom sereďských rybárov, rozhodol kronikár zverejniť v kronike ďalší článok. Aby si čitateľská verejnosť nemyslela, že bez predsedu rybárskeho sereďského spolku sa ani lístok nepohne, opak je pravdou, predseda dal voľné ruky a že s nim kronikár diskutoval, tak len preto, že je štatutárnym zástupcom etnika sereďských rybárov, ktoré je organizované vo váženej, spoločensky nanajvýš uznávanej a najmasovejšej organizácii a že je zodpovedný okrem iného verejnosti aj za pravdivé, vecné a slušné vedenie publikácie (v tlačenej i elektronickej podobe) akou je kronika MsO SRZ v Seredi.

Článok, ktorý bol kriticky ladený voči starostovi obce Dolná Streda bol však zdieľaný periodikom Sereď OnLine, podľa vyjadrenia jeho majiteľa, z dôvodu ďalšieho šírenia informácií. Majiteľ SOL, ako skúsený žurnalista nemal však za to, že by bol aspoň mailom alebo SMS správou informoval autora článku, tobôž nie štatutárov MsO SRZ v Seredi o uverejnení tohto článku v menovanom periodiku. Obchod je obchod a tak čo už. Lenže otvoriť diskusiu pre niektorých našich spoluobčanov, ktorý pod rúškom zbabelej anonymity osočujú autora článku, predsedu sereďskej rybárskej organizácie, tajomníka Rady SRZ, či starostu obce je vecou nehoráznou, netaktnou a arogantnou. Otvoriť nechutnú a impertinentnú  diskusiu pre zbabelých anonymných posluhovačov svojej nemohúcnosti, komplexu menejcennosti a prejavu mozgovej impotencie voči otcom rodín, občanom zdieľajúcim vo verejnosti patričnú úctu a adekvátne spoločenské postavenie je vecou zbabelou a špinavou. Neokrôchanosť a onania, spoločenská etika dostala facku. Kronikár sereďských rybárov uverejňoval svoje články aj v tomto periodiku. Bol externým dopisovateľom s právami vstúpiť cez svoj PIN do periodika a písať. Písať o rybároch a o iných občanoch nášho mesta. Kronikár skončil a prestal byť dopisovateľom SOL, o rybách a rybároch sa písať nebude, nikto kompetentný nepodá reálnu informáciu.

Na margo kritického ducha v predošlom článku voči starostovi obce Dolná Streda len toľko, že ak má najvyšší predstaviteľ susednej obce čisté svedomie o nespolitizovaný tohto nešťastného sporu, tak sa mu kronikár MsO SRZ ako občan mesta Sereď a radový rybár ospravedlňuje. V rybárskej sereďskej publikácii KRONIKA sa o tomto spore bude písať už len po vynesení rozsudku príslušného súdu. List starostu bude zverejnení pre širokú verejnosť na webovej stránke OZ Dolnostredan. Muži majú medzi sebou diskutovať, vecne, priamo a otvorene. Nie pod rúškom zbabelosti skrývajúcej, sa v anonymite. Sereď OnLine budú čítať len takýto zdrapáci.

Petrov zdar !