Členovia MsO SRZ zorganizovali v jarných mesiacoch brigády za účelom vytvoriť na chovných ale hlavne na lovných rybníkoch príjemné prostredie.
Brigáda na rybárskom dome mala účel pripraviť jazierka na finálnu úpravu prostredia pre chov rýchleného kapríka
Brigáda na bagrovisku v Šintave a Novej vode boli cielené na skvalitnenie prístupových ciest k lovným revírom.
Brigáda na chovnom rybníku Hlohovník bola účelovo mierené na vyčistenie priestorov a úpravu okolia.