Výbor MsO SRZ v Seredi naplánoval a objednal u dodávateľov za účelom jarného zarybnenie nasledovné množstvá a druhy rýb :

Jalec hlavatý : 25 000 kusov nasadený do Váhu

Úhor monte : 6 500 kusov nasadený do všetkých lovných revírov

1. etapa spolu 7 500 kg kapra – násada :  1,3 – 1,7 kg

Rameno Horný Čepeň : 1 000 kg
Koleno : 500 kg
Rameno Dolná Streda : 500 kg
Bagrovisko Šintava : 1 000 kg
VN Báb : 2 000 kg
Nová voda : 2 500 kg

2. etapa spou 7 000 kg kapra násada :  1,3 – 2,5 kg

Bagrovisko Šintava : 2 000 kg 1,3 -1,7 kg
Bagrovisko Šintava : 1 000 kg 1,8 – 2,5 kg
VN Báb : 1 000 kg 1,8 – 2,5 kg
Rameno Dolná Streda 1 000 kg 1,8 – 2,5 kg
Rameno Horný Čepeň 2 000 kg 1,8 – 2,5 kg
3. etapa bude realizovaná v 17. kalendárnom týždni – násada 2 500 kg  kapra  : 3,0 – 10 kg a viac

Rameno Horný Čepeň : 1 500 kg 3,0 – 5,0 kg
Rameno Horný Čepeň 1 000 kg 5,0 – 10,0 kg a nad 10 kg

Na priložených fotografiách je možné aj vidieť montáž, umiestnenie a kontrola hniezd ikier zubáča.