V dôsledku vysokej hladiny rieky Váh bolo dňa 30.04.2017 zaplavené Rameno Horný  Čepeň. Záplavu spôsobili neustále prívalové dažde na území severného Slovenska, rozbujnené rieky Orava a Kysuca naplnili koryto Váhu, Oravská priehrada bola po niekoľko desiatok rokov v mimoriadnom režime a Hričov ani Nosice nemohli obrovský príval vody zadržať. Dňa 01.05.2017 sa hladina vody vrátila späť do koryta rieky Váh.

Podľa predbežných odhadov bola z ramena vyplavená aj násada kapra K3 a K-výber nasadené 28.04.2017 v dopoľudňajších hodinách. Vyplavené ryby však máme vo Váhu.