Vzhľadom na to, že na revíri č. 2-1550- 1-1 „OR Dolnostredské“ sa vyskytol úhyn rýb, ktorého príčinu prostredníctvom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Galanta riešil Štátny veterinárny ústav Dolný Kubín, výbor SRZ MsO Sereď sa na svojom zasadnutí dňa 24.4.2017 rozhodol plánované rybárske preteky na tejto lokalite dňa 1.5.2017 zrušiť. Náhradné preteky sa uskutočnili v stanovenom termíne na bagrovisku v Šintave.

6.mája bagrovisko Šintava

V tento deň sa v Šintave konali rybárske preteky dospelákov. Zúčastnilo sa ich cca 160 rybárov. Ešte pred týždňom bola situácia taká, že vysoká hladina Váhu, ktorá zaplavila prístupovú cestu k “ šintavským baniam “ zabráni konaniu pretekov. No dnes bola situácia úplne odlišná. Cesta bola zjazdná, počasie ideálne a tak rybárom nič nebránilo zabojovať …

Poradie výhercov:

 1. Peter Vaško – kapor 17,2 kg
 2. Róbert Klemensich – kapor 13,775 kg
 3. Ivan Fandel – kapor 13,7 kg
 4. Jozef Homola – kapor 13,325 kg
 5. Zoltán Nagy – kapor 12,15 kg

 

 1. mája bagrovisko Šintava – detské rybárske preteky

Po včerajších rybárskych pretekoch “ dospelákov “ v Šintave si dnes na tomto mieste zmerali svoje sily v chytaní rýb deti. Celkovo sa o zápolenie prihlásilo cca 110 malých rybárov. Deti lov rýb náramne bavil, mestská organizácia SRZ má skvelý dorast. Nečudo, žijeme pri Váhu a tak vzťah k rybám a samotnej prírode je skvelý. Seredským rybárom tak rastie nová generácia.

 

 

 

 Poradie výhercov:

 1. Alex Haršányi – kapor 15,27 kg
 2. Michaela Kypetová – kapor 10,125 kg
 3. Dominik Koštal – kapor 9,725 kg
 4. Patrik Kostel – kapor 9,370 kg
 5. Matej Zaťko – kapor 8,775 kg
 6. Michal Šuran – kapor 8,3 kg
 7. Karolína Masaryková – kapor 8,15 kg
 8. Vanda Popelková – kapor 7,725 kg
 9. Adam Mažár – kapor 7,425 kg
 10. Alex Tóth – kapor 7,25 kg
 11. Karol Kollár – kapor 6,325 kg
 12. Lavra Praznovská – kapor 3,82 kg
 13. Simona Polaková – kapor 3,65 kg
 14. Vanesa Kižnanská  kapor 3,55 kg
 15. Nikol Iracká – kapor 3,125 kg

 

 1. mája bagrovisko Šintava

Aj tento deň sa na bagrovisku v Šintave niesol v znamení rybárskych pretekov. Tentoraz to boli preteky “ dolnostredské „.

 

 

Poradie výhercov:

 1. Adrián Mesároš – kapor 17,15 kg
 2. Richard Šmidák – kapor 16,65 kg
 3. Marián Valenta – kapor 16,35 kg
 4. Milan Kaizer – kapor 15,7 kg
 5. Marek Pikna – kapor 15,17 kg