Početná rybárska komunita v meste Sereď i širokom okolí sa v týchto dňoch dozvedela smutnú správu. Dňa 21.08.2017 zomrel dlhoročný obetavý funkcionár Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Seredi Ing. Pavel Dúbravčík. Jeho statočné srdce prehralo boj vo veku úctyhodných 87 rokov života.

Ing. Pavel Dúbravčík sa popri náročnej práci vrcholového manažéra v štátnom podniku Niklová huta v Seredi venoval svojmu najmilšiemu koníčkovi a to športovému rybárstvu. Od 70. rokov minulého storočia pôsobil pán Dúbravčík vo výbore mestskej organizácie v rôznych pozíciách. Svoju prácu vo výbore vykonával poctivo a svedomito, bol príkladom pre ostatných kolegov rybárov. Vrcholom  funkcionárskej činnosti bolo jeho zvolenie do čela výboru sereďskej rybárskej organizácie, kde pôsobil v rokoch 2002 až 2007. Ako predseda MsO SRZ bol vždy zásadový, rozvážny. Vystupoval diplomaticky a múdro, bol priateľským a milým človekom, každý spor či konflikt riešil kľudne, premyslene a s pokorou. Kolegovia z výboru si ho pre tieto vlastnosti vážili a jeho prácu ctili. Pán Dúbravčík sa tešil priateľskej náklonnosti i u ostatných rybárov priamo v lovných revíroch v okolí lužných vôd Váhu.

Odišiel skromný, vzdelaný a poctivý človek. Vo väčných rybárskych lovištiach mu želáme pokoj na duši s uistením, že nám zostane navždy v našich mysliach.

Česť jeho pamiatke ! Petrov zdar !