Dolná Streda

f14

f15

f16

Šintava

f17

f18

f19

Horný Čepeň

f20

f21

f22

f23

Hniezda v roku 2014

Naša organizácia nasadila do uzatvorených vodných plôch 35 hniezd určených na výter zubáča. Na fotografiách vidíme nádherné hniezda, ktoré kontroluje pomocný hospodár František Strapáč.

f24

f25

f26

Úhyn rýb v roku 2014 na VN Báb

Bohužiaľ v tomto roku sme zaznamenali aj negatívne javy v rybnom hospodárstve a to bol nežiaduci úhyn 3-5 kilových kaprov na vodnej nádrži Báb. Ryby pohybujúce sa v blízkosti brehov zo strany obrábanej úrodnej pôdy v katastri obce Báb sa nainfikovali chemikáliami, ktoré stekajú ako zostatky fungicídov, herbicídov, insekticídov a vysokoúčinných pesticídov, ktorými sú striekané plodiny pestované na týchto poliach. Žiabre kaprov sa tak znečistili, že ryby dostali bakteriálnu virózu a tým nastal ich úhyn.

f27

f28